Dopalacze katalityczne

ograniczenie LZO, lotne związki organiczne, VOC | oddział Poznań


Posts Tagged ‘lzo’

Kontakt


Adres biura:
Czorsztyńska 21/8
60-474 Poznań

Adam Jabłoński: 506-107-517
Marcin Kowalski: 603-397-147
Anna Kowalska: 508-535-483

email: office@dopalacze-katalityczne.com.pl

Galeria


LZO, VOC, Lotne związki organiczne

Lotne związki organiczne (z angielskiego VOCs czyli volatile organic compounds są grupą związków organicznych, charakteryzujących się poniższymi właściwościami:
– wysoka prężność par
– niska rozpuszczalność w wodzie
– łatwość przechodzenia w postać pary lub gazu
– temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250°C
– zawierają atomy tlenu, wodoru, fluoru, chloru, siarki, azotu, bromu.

Lotne związki organiczne LZO są ubocznymi produktami w ogromenj ilości procesów przemysłowych, są poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska.

Przykłady lotnych związków organicznych
aceton – zmywacze, farby, materiały wykończeniowe i uszczelnienia, pokrycia ochronne, zmywacze;
węglowodory aromatyczne (toluen, ksylen, benzen) – procesy spalania, kleje, farby, benzyna, linoleum, tynki, masy gipsowe
węglowodory alifatyczne (dekan, oktan, heksan) – linoleum, dywany, fprocesy spalania, farby, kleje, składniki uszczelniaczy, fotokopiarki, benzyna;
octan n-butylu – pokrycia dźwiękochłonne, linoleum, uszczelnienia
związki zawierające chlor (dichlorometan, chlorek metylu, trichloroetan) – tapicerowanie, środki do czyszczenia dywanów, lakiery, zmywacze, rozpuszczalniki, korektory
dichlorobenzen – środki przeciw molom, odświeżacze powietrza, dywany
4-fenylocykloheksen (4-PC) – farby, dywany
terpeny – nabłyszczacze, środki czystości, dezodoranty, zmiękczacze, papierosy

Innymi źródłami LZO czyli lotne związki organiczne mogą być pestycydy, przemysł farmaceutyczny i petrochemiczny, laboratoria analityczne.

Referencje

Klient m3/h VOC Rok Proces Typ
Perstorp Specialty Chemicals AB, Perstorp Sweden 1 600 Alfa-ethylacrolein 2010 Chemical process MIAB D
Marmite, Poznań, Poland 60 000 Styrene, Acetone 2010 FRP MIAB FD
Windy Scandinavia AB, Västervik, Sweden 43 000 Styrene, Acetone 2010 Boat manufacturing MIAB FD
Tepron, Wielun, Poland 12 000 Aromates acetates, ketones 2010 Metal painting MIAB FD
Sanplast, Strzelno, Poland 80 000 Styrene, Acetone 2010 FRP MIAB FD
Henkel, Sweden 30 000 Styrene, Etylacetate 2009 Plastic padding MIAB FD
Norway Boats AB, Gdansk, Poland 45 000 Styrene 2009 Boat manufacturing MIAB FD
Gofab, Sweden 15 000 Styrene, Acetone 2008 FRP MIAB F
Ekodoor, Osby, Sweden 44 000 Ethanol, Acetates 2008 Wood painting MIAB FD
Nimbus Boats AB, Mariestad, Sweden 70 000 Styrene, Acetone 2008 FRP, Boat manufacturing MIAB FD
Volvo Truck Corp., Umeå, Sweden 50 000 Aromates, Acetates 2008 Plastic painting MIAB FD
Hanse Yachts/TTS, Poland 150 000 Styrene, Acetone 2007 FRP, Boat manufacuring MIAB FD
Snickar Per, Sweden 40 000 Ethanol, Acetates 2007 Wood Painting MIAB FD
Dynawind AB, Sweden 46 000 Xylene, Buthanol 2007 Metal painting MIAB FD
Orregent AB, Sweden 15 000 Styren, Acetone 2007 FRP MIAB F
BorDörren, Sweden 75 000 Ethanol, 2007 Wood painting, acetate MIAB FD
EMO, Germany 300 Polypropylene-glycolether 2006 Degreasing MIB D
JS Plastmontage, Sweden 10 000 Styrene, Acetone 2006 FRP MIAB FD
AB Kandre, Sweden 11 000 Buhtylacetate, Xylene 2006 Painting MIAB FD
Muscle Machine AB, Poland 70 000 Styrene 2005 FRP MIAB
Väderstad-Verken AB, Sweden 60 000 Xylene, Buthylacetate 2005 Metal painting MIAB FD
Hallberg-Rassy, Sweden 150 000 Styrene, Acetone 2005 FRP MIAB FD
Peltor, Sweden 3 000 TDI, TDA 2004 Foamed plastics MIAB F
Volvo, Sweden 9 000 Xylene 2004 Metal painting MIAB FD
Dooria AB, Sweden 55 000 Buhtylacetate, Ethano 2004 Wood painting MIAB FD
ABB, Sweden 24 000 Styrene, Acetone 2004 Prespan manufacturing MIAB FD
Kvänum Kök AB, Sweden 35 000 Alcohols, Acetates 2002 Wood painting MIAB FD
Eko Door, Sweden 44 000 Ethanol, Xylene 2002 Wood painting MIAB FD
Kami AB, Sweden 25 000 Metyletylacetate, Xylene,Butylacetate 2001 Metal painting MIAB FD
Sapa Autoplastics, Sweden 60 000 Xylen, Toluen, Butylacetate 2001 Plastic painting MIAB FD
Tryckerigården, Sweden 3 000 C10-C13 2000 Heatset/Offset MIAB D
Scandinavian Kitchen, Sweden 15 000 Ethanol, Acetates 2000 Wood painting MIAB FD
AMB Industri, Sweden 37 000 Aromates, Alifates, Ketones 2000 Plastic painting MIAB FD
Dynapac,Sweden 60 000 Xylene, Buthylacetate 2000 Metal painting MIAB FD
Ursvik Industri, Sweden 50 000 Styrene, Acetone 1999 FRP, Metal painting MIAB FD
ABB, Sweden 37000 Xylene 1998 Metalpainting MIAB FD
PTI USA 1 000 Methylenechloride 1998 Remediation MIAB CR
Plastal, Sweden 60 000 Xylene,Toluene, Buthylacetate 1997 Plastic painting MIAB FD
McWhorter, Sweden 90 000 Xylene, Buthylacetate 1997 Manufacturing of binders for paint MIAB FD
PTI USA 1 000 Chlorinated and Fluorinated compound 1997 Remediation MIAB CR
Greiff, Sweden 1 500 Xylene 1996 Metal painting MIAB C
Sam-Lack, Sweden 15 000 Buthyleacetate 1995 Woodpainting MIAB FD
Ursvik Industri, Sweden 35000 Styrene, Acetone 1994 FRP MIAB FD
IFÖ Sanitär, Sweden 3000 Styrene 1993 FRP MIAB D
Statoil Europarts, Sweden 35000 Styrene, Acetone 1992 FRP MIAB F
Chris Bee Products, Sweden 35000 Styrene 1991 FRP MIAB FR
Deje Industry, Sweden 2000 Trichlore ethane 1990 Cleaning MIAB R

O nas

Jesteśmy polskim przedstawicielem szwedzkiej firmy MIAB

Oczyszczanie powietrza z lotnych
związków organicznych

LZO ograniczenie

Fakty

Dopalacze katalityczne produkowane przez firmę MIAB to urządzenia do oczyszczania powietrza z rozpuszczalników, lotnych związków organicznych (VOC – Volatile Organic Compound), w procesie, który łączy w sobie wysoką wydajność i niski pobór energii.
Istotną częścią procesu oczyszczania jest wtórne wykorzystanie energii uzyskanej w trakcie niszczenia tzw. Lotnych związków organicznych (LZO) w utleniaczach katalitycznych.

Proces oczyszczania powietrza przebiega w dwóch zasadniczych fazach:

FAZA 1. Rozpuszczalnik /zanieczyszczenie/ wychwytywany jest i koncentrowany przez filtr, który oczyszcza powietrze.
FAZA 2. Lotne Związki Organiczne zostają zniszczone w utleniaczu katalitycznym.

Redukcja emisji LZO

Oferowane przez nas dopalacze katalityczne to oczyszczanie powietrza przemysłowego z lotnych związków organicznych, LZO czyli  VOC dzięki wykorzystaniu energii powstałej podczas ich spalania. Projektujemy kompletne systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, których niewątpliwą zaletą są, dzięki nowatorskim, opatentowanym przez firmę MIAB rozwiązaniom, niskie koszty eksploatacji.

Zróżnicowanie naszej oferty pozwala na dopasowanie odpowiedniego urządzenia do szczególnych warunków produkcji każdego przedsiębiorstwa.
Program naszej oferty obejmuje:

 1. MIAB-D – urządzenie odpowiednie do małych przepływów z dużą zawartością lotnych związków organicznych;
 2. MIAB-F – system odpowiedni dla stosunkowo małego przepływu powietrza przemysłowego z dużą zawartością LZO;
 3. MIAB-FD – urządzenie dedykowane dla dużych przepływów powietrza przemysłowego z niską koncentracją LZO;

Dopalacze katalityczne znajdują zastosowanie w wielu gałęziach nowoczesnego przemysłu powodując, że produkcja staje się przyjazna dla środowiska przy relatywnie niskich kosztach eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Urządzenia oczyszczające powietrze.

Przykłady zastosowania:

 • produkcja tworzyw sztucznych,
 • malowanie metali, drewna i tworzyw sztucznych,
 • pokrywanie powierzchniowe,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł drukarski itp.

MIAB D
Urządzenie MIAB D jest bezpośrednim dopalaczem katalitycznym. Urządzenie to jest odpowiednie do małych przepływów powietrza o dużej zawartości Lotnych Związków Organicznych.
Urządzenie składa się z głównego wentylatora, podgrzewacza wstępnego, wymiennika ciepła i utleniacza katalitycznego.
Powietrze przemysłowe oczyszczane jest poprzez spalanie przy pomocy utleniania katalitycznego rozpuszczalników.

MIAB F
Jest to urządzenie w którym oczyszczanie powietrza przemysłowego następuje poprzez wymienialny filtr z węglem aktywnym. System ten jest odpowiedni dla stosunkowo niewielkiego przepływu powietrza przemysłowego o małej zawartości Lotnych Związków Organicznych.
Powietrze przemysłowe przechodzi przez filtr zawierający węgiel aktywny. Po nasyceniu węgla aktywnego Lotnymi Związkami Organicznymi jest on wymieniany nowym wkładem.
Przeciętna częstotliwość wymiany węgla aktywnego wynosi dwa razy na rok.

MIAB FD

To najbardziej technologicznie zaawansowany dopalacz katalityczny odpowiedni dla dużych przepływów powietrza przemysłowego ze stosunkowo niską koncentracją Lotnych Związków Organicznych.

System składa się z dwóch zasadniczych części:

 • Jednostki adsorpcyjnej z filtrem zawierającym węgiel aktywny. Przy działaniu ciągłym dopalacza są to dwa filtry działające przemiennie. Obydwa wyposażone są w główny wentylator;
 • Jednostki dopalacza katalitycznego.

Oczyszczanie powietrza przemysłowego odbywa się w dwóch fazach:

 1. Lotne Związki Organiczne są wyłapywane i koncentrowane w filtrze, który oczyszcza powietrze.
  Szybkość głównego wentylatora poprzez falownik jest automatycznie dopasowywana do liczby punktów zasysania powietrza przemysłowego i wolumenu przepływów, co umożliwia elastyczną pracę urządzenia przy zróżnicowanym strumieniu powietrza, docierającego do filtra.
 2. Niszczenie Lotnych Związków Organicznych w jednostce dopalacza katalitycznego.
  Gdy filtr węglowy zostaje nasycony rozpuszczalnikiem, rozpoczyna się proces oczyszczania przy użyciu gorącego gazu z jednostki utleniającej. W przypadku ciągłej pracy zakładu i nasyceniu pierwszego filtra zostaje podłączony drugi filtr węglowy i on przejmuje proces adsorpcji powietrza.

Podczas desorpcji filtra odbywa się koncentracja Lotnych Związków Organicznych dzięki temu, że strumień gazu desorpcyjnego jest znacznie mniejszy niż strumień powietrza przemysłowego. Koncentracja jest bardzo ważna aby osiągnąć niski pobór energii w procesie spalania Lotnych Związków Organicznych.

Miab

miabMIAB jest firmą rodzinną, która powstała w 1989 roku. MIAB jest właścicielem systemu opatentowanego w Europie i USA. Aktualnie w eksploatacji jest ponad 40 instalacji firmy MIAB

MIAB oferuje kompleksowe usługi specjalistów obejmujące produkcję, techniki procesowe, instalację oraz inne dodatkowe usługi. Dzięki zaangażowaniu firmy MIAB każdy nasz klient uzyskuje pewność, że nasza firma zrealizuje w pełni projekt od momentu zamówienia aż do chwili rozruchu i zatwierdzenia instalacji.

Certyfikaty

Jakość produktów oferowanych przez firmę MIAB została potwierdzona wieloma certyfikatami:
MIAB posiada Certyfikat Środowiskowy ISO 14001 oraz Certyfikat Jakości ISO 9001.
MIAB posiada również wiele patentów w Europie i w USA.