Oferowane przez nas dopalacze katalityczne to oczyszczanie powietrza przemysłowego z lotnych związków organicznych, LZO czyli  VOC dzięki wykorzystaniu energii powstałej podczas ich spalania. Projektujemy kompletne systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, których niewątpliwą zaletą są, dzięki nowatorskim, opatentowanym przez firmę MIAB rozwiązaniom, niskie koszty eksploatacji.

Zróżnicowanie naszej oferty pozwala na dopasowanie odpowiedniego urządzenia do szczególnych warunków produkcji każdego przedsiębiorstwa.
Program naszej oferty obejmuje:

 1. MIAB-D – urządzenie odpowiednie do małych przepływów z dużą zawartością lotnych związków organicznych;
 2. MIAB-F – system odpowiedni dla stosunkowo małego przepływu powietrza przemysłowego z dużą zawartością LZO;
 3. MIAB-FD – urządzenie dedykowane dla dużych przepływów powietrza przemysłowego z niską koncentracją LZO;

Dopalacze katalityczne znajdują zastosowanie w wielu gałęziach nowoczesnego przemysłu powodując, że produkcja staje się przyjazna dla środowiska przy relatywnie niskich kosztach eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Urządzenia oczyszczające powietrze.

Przykłady zastosowania:

 • produkcja tworzyw sztucznych,
 • malowanie metali, drewna i tworzyw sztucznych,
 • pokrywanie powierzchniowe,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł drukarski itp.

MIAB D
Urządzenie MIAB D jest bezpośrednim dopalaczem katalitycznym. Urządzenie to jest odpowiednie do małych przepływów powietrza o dużej zawartości Lotnych Związków Organicznych.
Urządzenie składa się z głównego wentylatora, podgrzewacza wstępnego, wymiennika ciepła i utleniacza katalitycznego.
Powietrze przemysłowe oczyszczane jest poprzez spalanie przy pomocy utleniania katalitycznego rozpuszczalników.

MIAB F
Jest to urządzenie w którym oczyszczanie powietrza przemysłowego następuje poprzez wymienialny filtr z węglem aktywnym. System ten jest odpowiedni dla stosunkowo niewielkiego przepływu powietrza przemysłowego o małej zawartości Lotnych Związków Organicznych.
Powietrze przemysłowe przechodzi przez filtr zawierający węgiel aktywny. Po nasyceniu węgla aktywnego Lotnymi Związkami Organicznymi jest on wymieniany nowym wkładem.
Przeciętna częstotliwość wymiany węgla aktywnego wynosi dwa razy na rok.

MIAB FD

To najbardziej technologicznie zaawansowany dopalacz katalityczny odpowiedni dla dużych przepływów powietrza przemysłowego ze stosunkowo niską koncentracją Lotnych Związków Organicznych.

System składa się z dwóch zasadniczych części:

 • Jednostki adsorpcyjnej z filtrem zawierającym węgiel aktywny. Przy działaniu ciągłym dopalacza są to dwa filtry działające przemiennie. Obydwa wyposażone są w główny wentylator;
 • Jednostki dopalacza katalitycznego.

Oczyszczanie powietrza przemysłowego odbywa się w dwóch fazach:

 1. Lotne Związki Organiczne są wyłapywane i koncentrowane w filtrze, który oczyszcza powietrze.
  Szybkość głównego wentylatora poprzez falownik jest automatycznie dopasowywana do liczby punktów zasysania powietrza przemysłowego i wolumenu przepływów, co umożliwia elastyczną pracę urządzenia przy zróżnicowanym strumieniu powietrza, docierającego do filtra.
 2. Niszczenie Lotnych Związków Organicznych w jednostce dopalacza katalitycznego.
  Gdy filtr węglowy zostaje nasycony rozpuszczalnikiem, rozpoczyna się proces oczyszczania przy użyciu gorącego gazu z jednostki utleniającej. W przypadku ciągłej pracy zakładu i nasyceniu pierwszego filtra zostaje podłączony drugi filtr węglowy i on przejmuje proces adsorpcji powietrza.

Podczas desorpcji filtra odbywa się koncentracja Lotnych Związków Organicznych dzięki temu, że strumień gazu desorpcyjnego jest znacznie mniejszy niż strumień powietrza przemysłowego. Koncentracja jest bardzo ważna aby osiągnąć niski pobór energii w procesie spalania Lotnych Związków Organicznych.