Dopalacze katalityczne produkowane przez firmę MIAB to urządzenia do oczyszczania powietrza z rozpuszczalników, lotnych związków organicznych (VOC – Volatile Organic Compound), w procesie, który łączy w sobie wysoką wydajność i niski pobór energii.
Istotną częścią procesu oczyszczania jest wtórne wykorzystanie energii uzyskanej w trakcie niszczenia tzw. Lotnych związków organicznych (LZO) w utleniaczach katalitycznych.

Proces oczyszczania powietrza przebiega w dwóch zasadniczych fazach:

FAZA 1. Rozpuszczalnik /zanieczyszczenie/ wychwytywany jest i koncentrowany przez filtr, który oczyszcza powietrze.
FAZA 2. Lotne Związki Organiczne zostają zniszczone w utleniaczu katalitycznym.