Dopalacze katalityczne

ograniczenie LZO, lotne związki organiczne, VOC | oddział Poznań


LZO, VOC, Lotne związki organiczne

Lotne związki organiczne (z angielskiego VOCs czyli volatile organic compounds są grupą związków organicznych, charakteryzujących się poniższymi właściwościami:
– wysoka prężność par
– niska rozpuszczalność w wodzie
– łatwość przechodzenia w postać pary lub gazu
– temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250°C
– zawierają atomy tlenu, wodoru, fluoru, chloru, siarki, azotu, bromu.

Lotne związki organiczne LZO są ubocznymi produktami w ogromenj ilości procesów przemysłowych, są poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska.

Przykłady lotnych związków organicznych
aceton – zmywacze, farby, materiały wykończeniowe i uszczelnienia, pokrycia ochronne, zmywacze;
węglowodory aromatyczne (toluen, ksylen, benzen) – procesy spalania, kleje, farby, benzyna, linoleum, tynki, masy gipsowe
węglowodory alifatyczne (dekan, oktan, heksan) – linoleum, dywany, fprocesy spalania, farby, kleje, składniki uszczelniaczy, fotokopiarki, benzyna;
octan n-butylu – pokrycia dźwiękochłonne, linoleum, uszczelnienia
związki zawierające chlor (dichlorometan, chlorek metylu, trichloroetan) – tapicerowanie, środki do czyszczenia dywanów, lakiery, zmywacze, rozpuszczalniki, korektory
dichlorobenzen – środki przeciw molom, odświeżacze powietrza, dywany
4-fenylocykloheksen (4-PC) – farby, dywany
terpeny – nabłyszczacze, środki czystości, dezodoranty, zmiękczacze, papierosy

Innymi źródłami LZO czyli lotne związki organiczne mogą być pestycydy, przemysł farmaceutyczny i petrochemiczny, laboratoria analityczne.

Miab

miabMIAB jest firmą rodzinną, która powstała w 1989 roku. MIAB jest właścicielem systemu opatentowanego w Europie i USA. Aktualnie w eksploatacji jest ponad 40 instalacji firmy MIAB

MIAB oferuje kompleksowe usługi specjalistów obejmujące produkcję, techniki procesowe, instalację oraz inne dodatkowe usługi. Dzięki zaangażowaniu firmy MIAB każdy nasz klient uzyskuje pewność, że nasza firma zrealizuje w pełni projekt od momentu zamówienia aż do chwili rozruchu i zatwierdzenia instalacji.